Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: สถาบันอันยิ่งใหญ่ร้อยใจรัก  พึงพิทักษ์คู่ไทยไม่ขาดสาย  ความปึกแผ่นเป็นแก่นสารมั่นมิคลาย  เราทั้งหลายย่อมตระหนักพร้อมภักดี ::

พ.อ.กิตติ  คงหอม
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.


:: เกี่ยวกับหน่วย ::
» ประวัติหน่วย
» ทำเนียบผู้บังคับกองพัน
» ทำเนียบนายทหาร
» วิสัยทัศน์

 :: ผลงานของหน่วย ::
» งานก่อสร้างใน ทบ.
» งานก่อสร้างนอก ทบ.
คลิ๊กชมรายละเอียดเพิ่มเติม !
คลิ๊กชมกิจกรรมที่ผ่านมาในเว็บไซต์

หากพบข้อความ คำพูด
หรือเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
รวมทั้งการกระทำที่ล่วงเกิน
สถาบันพระมหากษัตริย์
กรุณาแจ้ง 0-2642-7033
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 :: รวมลิงค์หน่วยงานทหาร ::
» กองทัพบก
» กองทัพภาคที่ 1
» กรมการทหารช่าง
» กองพลพัฒนาที่ 1
» กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
» กรมพัฒนาที่ 1
» กองพันพัฒนาที่ 1
 
เข้าชมลำดับที่

คนเก่งประจำหลักสูตร

» ติดต่องาน Click ! «click !
นกน้อยผ้าทอ-ผ้าจก

หลานป๋อมแป๋ม
ป๋อมแป๋ม

พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบภาคสนามเป็นหน่วยเบื้องสูง (ภาคกองร้อย) ประจำปี 2558


กิจจกรรม " Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ "


รอง จก.กช.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

 พิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
สำหรับข้าราชการที่เสียชีวิต

  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกลังพลและมวลชน
ร่วมงานวันสถาปนา พล.พัฒนา 1 ครบรอบปีที่ 26

ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. มอบไข่ไก่ให้กับกำลังพล

ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.และภริยา
เยี่ยมแม่บ้านที่เจ็บป่วยของกำลังพล

มทภ.1 ตรวจเยี่ยม พล.พัฒนา 1


การอบรมวิชาชีพให้กับแม่บ้าน

พิธีมอบเครื่องปั่นไอศกรีมและถังเก็บความเย็น

เดินทางไกลประจำเดือน

การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับ บ.SCG PAPER

วันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58

การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร

พิธีต้อนรับทหารใหม่ 1/58


กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและทัศนศึกษา ฯ

ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. พบปะกำลังพลและแม่บ้าน

พิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 

ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. มอบเสื้อกีฬาให้กับกำลังพล

ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. พบปะกำลังพลและแม่บ้าน

Unit School  หลักสูตร ช่างเชื่อมโลหะ

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย

ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. มอบเสื้อกีฬาให้กำลังพล

พิธีอวยพรปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
คลิ๊ก
วิสาหกิจชุมชน ช.พัน.112 ช.1 รอ.
*  ข้าวกล้อง
* ผ้าบาติก
* กระเป๋าโครเชต์
* ไอศกรีมไรซ์เบอรี่ เพื่อสุขภาพ

บทความ / ประชาสัมพันธ์
และสิ่งที่นำเสนอต่าง ๆ ในเว็บไซต์
» พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
» หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
» ความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล
» 18 มกราคม วันกองทัพไทย
» ประวัติความเป็นมาของทหารช่าง
» พระบิดาทหารช่าง
» ความกตัญญู โดย ว.วชิรเมธี
» สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
   82 พรรษา และสนามเด็กเล่น
   เฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา
» OTOP / วิสาหกิจชุมชน
» FANCY  DRILL 112
» ฮอตไลน์ไทยแลนด์ (เทปบันทึก)
   งานขุดลอกคลองแพงพวยน้อย
» กำลังพลที่ปฏิบัติดีเด่น
» ภาพกิจกรรม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
มอบสิ่งของให้กับหน่วยและกำลังพล
» การแอบอ้างข้อความว่าเป็น
   พระบรมราโชวาทของ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» การฝึกกำลังพลสำรอง
   ระบบ 1:1:1:3 บัญชี 1/54
» รวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
 
 

ดาวน์โหลด Font , ตำราเรียน
และสาระน่ารู้ต่าง ๆ ฟรี !
» ฟอร์มแบบพิมพ์หนังสือราชการ
» เครื่องหมายยศทหาร
» Font  สำหรับงานสารบรรณ
» ตำรา,หลักสูตรต่าง ๆ รร.ช.กช.
» สิ่งที่ทหารควรรู้และแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ที่กำลังพลควรมีไว้ในสมุดประวัติ
» ดาวน์โหลดเพลงมาร์ช 112
» E-learning
กองร้อยตัวอย่าง

:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)
click ! คลิ๊ก click click click