Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: สถาบันอันยิ่งใหญ่ร้อยใจรัก  พึงพิทักษ์คู่ไทยไม่ขาดสาย  ความปึกแผ่นเป็นแก่นสารมั่นมิคลาย  เราทั้งหลายย่อมตระหนักพร้อมภักดี ::พ.อ.ชุติภัทร  วรรณทอง
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.


:: เกี่ยวกับหน่วย ::
» ประวัติหน่วย
» ทำเนียบผู้บังคับกองพัน
» ทำเนียบนายทหาร
» วิสัยทัศน์

 :: ผลงานของหน่วย ::
» งานก่อสร้างใน ทบ.
» งานก่อสร้างนอก ทบ.
คลิ๊กชมรายละเอียดเพิ่มเติม !
คลิ๊กชมกิจกรรมที่ผ่านมาในเว็บไซต์

หากพบข้อความ คำพูด
หรือเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
รวมทั้งการกระทำที่ล่วงเกิน
สถาบันพระมหากษัตริย์
กรุณาแจ้ง 0-2642-7033
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 :: รวมลิงค์หน่วยงานทหาร ::
» กองทัพบก
» กองทัพภาคที่ 1
» กรมการทหารช่าง
» กองพลพัฒนาที่ 1
» กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
» กรมพัฒนาที่ 1
» กองพันพัฒนาที่ 1
 
เข้าชมลำดับที่

คนเก่งประจำหลักสูตร

» ติดต่องาน Click ! «

click !
นกน้อยผ้าทอ-ผ้าจก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558ผช.ผบ.ทบ.(1) และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน

วันสถาปนา ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ครบรอบปีที่ 37 30 พ.ย.58


พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณใ
ห้กับ
พลทหารกองประจำการ ที่ปลดเป็นทหารกองหนุน


ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขาพล.พัฒนา 1 และคณะ
เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน

การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบริษัทเอสซีจี

พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

“ วันวานที่ภาคเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ”


ทัศนะศึกษา ณ สวนสยาม กรุงเทพ ฯ

กิจจกรรม " Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ "


การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง(ภาคกองร้อย) ประจำปี 58 พิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
สำหรับข้าราชการที่เสียชีวิต

รอง จก.กช.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. มอบไข่ไก่ให้กับกำลังพล

ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกลังพลและมวลชน
ร่วมงานวันสถาปนา พล.พัฒนา 1 ครบรอบปีที่ 26


ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.และภริยา
เยี่ยมแม่บ้านที่เจ็บป่วยของกำลังพล


มทภ.1 ตรวจเยี่ยม พล.พัฒนา 1

การอบรมวิชาชีพให้กับแม่บ้าน

พิธีมอบเครื่องปั่นไอศกรีมและถังเก็บความเย็น

เดินทางไกลประจำเดือน

การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับ บ.SCG PAPER


 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
คลิ๊ก
วิสาหกิจชุมชน ช.พัน.112 ช.1 รอ.
*  ข้าวกล้อง
* ผ้าบาติก
* กระเป๋าโครเชต์
* ไอศกรีมไรซ์เบอรี่ เพื่อสุขภาพ

บทความ / ประชาสัมพันธ์
และสิ่งที่นำเสนอต่าง ๆ ในเว็บไซต์
» พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
» หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
» ความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล
» 18 มกราคม วันกองทัพไทย
» ประวัติความเป็นมาของทหารช่าง
» พระบิดาทหารช่าง
» ความกตัญญู โดย ว.วชิรเมธี
» สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
   82 พรรษา และสนามเด็กเล่น
   เฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา
» OTOP / วิสาหกิจชุมชน
» FANCY  DRILL 112
» ฮอตไลน์ไทยแลนด์ (เทปบันทึก)
   งานขุดลอกคลองแพงพวยน้อย
» กำลังพลที่ปฏิบัติดีเด่น
» ภาพกิจกรรม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
มอบสิ่งของให้กับหน่วยและกำลังพล
» การแอบอ้างข้อความว่าเป็น
   พระบรมราโชวาทของ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» การฝึกกำลังพลสำรอง
   ระบบ 1:1:1:3 บัญชี 1/54
» รวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
 
 

ดาวน์โหลด Font , ตำราเรียน
และสาระน่ารู้ต่าง ๆ ฟรี !
» ฟอร์มแบบพิมพ์หนังสือราชการ
» เครื่องหมายยศทหาร
» Font  สำหรับงานสารบรรณ
» ตำรา,หลักสูตรต่าง ๆ รร.ช.กช.
» สิ่งที่ทหารควรรู้และแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ที่กำลังพลควรมีไว้ในสมุดประวัติ
» ดาวน์โหลดเพลงมาร์ช 112
» E-learning
กองร้อยตัวอย่าง

:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)
click ! คลิ๊ก click click click