:: สถาบันอันยิ่งใหญ่ร้อยใจรัก  พึงพิทักษ์คู่ไทยไม่ขาดสาย  ความปึกแผ่นเป็นแก่นสารมั่นมิคลาย  เราทั้งหลายย่อมตระหนักพร้อมภักดี ::

พ.อ.วีรพจน์ สุภธีระ
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.


:: เกี่ยวกับหน่วย ::
ประวัติหน่วย
ทำเนียบผู้บังคับกองพัน
ทำเนียบนายทหาร
วิสัยทัศน์

 
 
 
คลิ๊กชมกิจกรรมที่ผ่านมาในเว็บไซต์

หากพบข้อความ คำพูด
หรือเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
รวมทั้งการกระทำที่ล่วงเกิน
สถาบันพระมหากษัตริย์
กรุณาแจ้ง 0-2642-7033
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 :: รวมลิงค์หน่วยงานทหาร ::
กองทัพบก
กองทัพภาคที่ 1
กรมการทหารช่าง
กองพลพัฒนาที่ 1
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
กรมพัฒนาที่ 1
กองพันพัฒนาที่ 1
 
เข้าชมลำดับที่

คนเก่งประจำหลักสูตรclick !
นกน้อยผ้าทอ-ผ้าจก 

อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผบ.ช.1 รอ.ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ 2/59

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ และภริยา
พบปะกำลังพลและครอบครัว
 

พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.


unit school การใช้เครื่องสูบน้ำ


พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา
ผบ.ช.1 รอ.


พิธีลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


พิธีลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ”

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ


โครงการ ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

พิธีประดับยศให้กับกำลังพล

ทัศนศึกษา ณ อุทยานราชภักดิ์และพักผ่อนสวนสนฯ

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารกองประจำการ

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย, พิธีสรงน้ำพระ
ดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์

พิธีมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ฯ

การแข่งขันกีฬาภายใน ช.พัน.112 ช.1 รอ.

พิธีประดับยศให้กำบกำลังพล

พิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานก่อสร้าง ฯ

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  

การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น
(หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2559

พิธีเปิดการฝึก และตรวจสอบภาคสนาม

ซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
ร่วมกับพลเรือน


ภริยา มทภ.1 และคณะ ตรวจเยี่ยม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผช.ผบ.ทบ.(1) และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน

วันสถาปนา ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ครบรอบปีที่ 37 30 พ.ย.58 

วิสาหกิจชุมชน ช.พัน.112 ช.1 รอ.
*  ข้าวกล้อง
* ผ้าบาติก
* กระเป๋าโครเชต์
* ไอศกรีมไรซ์เบอรี่ เพื่อสุขภาพ

บทความ / ประชาสัมพันธ์
และสิ่งที่นำเสนอต่าง ๆ ในเว็บไซต์
 ลงนามถวายพระพร
พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล
18 มกราคม วันกองทัพไทย
ประวัติความเป็นมาของทหารช่าง
พระบิดาทหารช่าง
ความกตัญญู โดย ว.วชิรเมธี
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
   82 พรรษา และสนามเด็กเล่น
   เฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา
OTOP / วิสาหกิจชุมชน
FANCY  DRILL 112
กำลังพลที่ปฏิบัติดีเด่น
ภาพกิจกรรม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
มอบสิ่งของให้กับหน่วยและกำลังพล
การแอบอ้างข้อความว่าเป็น
   พระบรมราโชวาทของ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
 
 

ดาวน์โหลด Font , ตำราเรียน
และสาระน่ารู้ต่าง ๆ ฟรี !
ฟอร์มแบบพิมพ์หนังสือราชการ
เครื่องหมายยศทหาร
Font  สำหรับงานสารบรรณ
ตำรา,หลักสูตรต่าง ๆ รร.ช.กช.
สิ่งที่ทหารควรรู้และแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ที่กำลังพลควรมีไว้ในสมุดประวัติ
ดาวน์โหลดเพลงมาร์ช 112
E-learning
Unit school
กองร้อยตัวอย่าง

:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)