:: สถาบันอันยิ่งใหญ่ร้อยใจรัก  พึงพิทักษ์คู่ไทยไม่ขาดสาย  ความปึกแผ่นเป็นแก่นสารมั่นมิคลาย  เราทั้งหลายย่อมตระหนักพร้อมภักดี ::

ตราสัญลักษณ์การจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีพ.อ.ชุติภัทร  วรรณทอง
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.


:: เกี่ยวกับหน่วย ::
» ประวัติหน่วย
» ทำเนียบผู้บังคับกองพัน
» ทำเนียบนายทหาร
» วิสัยทัศน์

 
 
 
คลิ๊กชมกิจกรรมที่ผ่านมาในเว็บไซต์

หากพบข้อความ คำพูด
หรือเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
รวมทั้งการกระทำที่ล่วงเกิน
สถาบันพระมหากษัตริย์
กรุณาแจ้ง 0-2642-7033
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 :: รวมลิงค์หน่วยงานทหาร ::
» กองทัพบก
» กองทัพภาคที่ 1
» กรมการทหารช่าง
» กองพลพัฒนาที่ 1
» กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
» กรมพัฒนาที่ 1
» กองพันพัฒนาที่ 1
 
เข้าชมลำดับที่

คนเก่งประจำหลักสูตร

click !
นกน้อยผ้าทอ-ผ้าจก 

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ


โครงการ ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

พิธีประดับยศให้กับกำลังพล

ทัศนศึกษา ณ อุทยานราชภักดิ์และพักผ่อนสวนสนฯ

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารกองประจำการ

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย, พิธีสรงน้ำพระ
ดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์

พิธีมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ฯ

การแข่งขันกีฬาภายใน ช.พัน.112 ช.1 รอ.

พิธีประดับยศให้กำบกำลังพล

พิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานก่อสร้าง ฯ

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  

การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น
(หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2559

พิธีเปิดการฝึก และตรวจสอบภาคสนาม

ซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
ร่วมกับพลเรือน


ภริยา มทภ.1 และคณะ ตรวจเยี่ยม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผช.ผบ.ทบ.(1) และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน

วันสถาปนา ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ครบรอบปีที่ 37 30 พ.ย.58 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerวิสาหกิจชุมชน ช.พัน.112 ช.1 รอ.
*  ข้าวกล้อง
* ผ้าบาติก
* กระเป๋าโครเชต์
* ไอศกรีมไรซ์เบอรี่ เพื่อสุขภาพ

บทความ / ประชาสัมพันธ์
และสิ่งที่นำเสนอต่าง ๆ ในเว็บไซต์
» ลงนามถวายพระพร
» พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
» หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
» ความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล
» 18 มกราคม วันกองทัพไทย
» ประวัติความเป็นมาของทหารช่าง
» พระบิดาทหารช่าง
» ความกตัญญู โดย ว.วชิรเมธี
» สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
   82 พรรษา และสนามเด็กเล่น
   เฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา
» OTOP / วิสาหกิจชุมชน
» FANCY  DRILL 112
» กำลังพลที่ปฏิบัติดีเด่น
» ภาพกิจกรรม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
มอบสิ่งของให้กับหน่วยและกำลังพล
» การแอบอ้างข้อความว่าเป็น
   พระบรมราโชวาทของ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» รวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
 
 

ดาวน์โหลด Font , ตำราเรียน
และสาระน่ารู้ต่าง ๆ ฟรี !
» ฟอร์มแบบพิมพ์หนังสือราชการ
» เครื่องหมายยศทหาร
» Font  สำหรับงานสารบรรณ
» ตำรา,หลักสูตรต่าง ๆ รร.ช.กช.
» สิ่งที่ทหารควรรู้และแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ที่กำลังพลควรมีไว้ในสมุดประวัติ
» ดาวน์โหลดเพลงมาร์ช 112
» E-learning
» Unit school
กองร้อยตัวอย่าง

:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)
click !