Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: สถาบันอันยิ่งใหญ่ร้อยใจรัก  พึงพิทักษ์คู่ไทยไม่ขาดสาย  ความปึกแผ่นเป็นแก่นสารมั่นมิคลาย  เราทั้งหลายย่อมตระหนักพร้อมภักดี ::
click !
พ.อ.ธีรพล  ศรีเกษม
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.


คลิ๊กเข้าระบบ E-Battalion
:: เกี่ยวกับหน่วย ::
» ประวัติหน่วย
» ทำเนียบผู้บังคับกองพัน
» ทำเนียบนายทหาร
» วิสัยทัศน์

 :: ผลงานของหน่วย ::
» งานก่อสร้างใน ทบ.
» งานก่อสร้างนอก ทบ.
คลิ๊กชมรายละเอียดเพิ่มเติม !
คลิ๊กชมกิจกรรมที่ผ่านมาในเว็บไซต์

หากพบข้อความ คำพูด
หรือเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
รวมทั้งการกระทำที่ล่วงเกิน
สถาบันพระมหากษัตริย์
กรุณาแจ้ง 0-2642-7033
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 :: รวมลิงค์หน่วยงานทหาร ::
» กองทัพบก
» กองทัพภาคที่ 1
» กรมการทหารช่าง
» กองพลพัฒนาที่ 1
» กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
» กรมพัฒนาที่ 1
» กองพันพัฒนาที่ 1
» กองพันทหารช่างที่ 9
» กองพันพัฒนาที่ 2
เข้าชมลำดับที่

คนเก่งประจำหลักสูตร

» ติดต่องาน Click ! «click !
นกน้อยผ้าทอ-ผ้าจก

หลานป๋อมแป๋ม
ป๋อมแป๋ม
 

พิธีประดับยศให้กับกำลังพล
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น


พิธีเปิดการฝึกอบรม Unit School
วิชา ช่างไม้ก่อสร้าง (ช่างเฟอร์นิเจอร์)


พิธีมอบคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์สำรองข้อมูล
และโทรทัศน์ ให้กับ ฝอ.และ นขต.ช.พัน.112 ช.1 รอ

พิธีเปิดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/57

การให้การต้อนรับ จก.กช.และคณะ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ช.พัน.112 ช.1 รอ.

พิธีเปิดการฝึกอบรม กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย
(มว.กู้ภัยเร่งด่วน)

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ประจำปี 2557พิธีอวยพรปีใหม่ 2557 และมอบเสื้อแจ๊กเก็ต
เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ช.พัน.112 ช.1 รอ.

วันสถาปนา ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ครบรอบ 35 ปี

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบรางวัลให้กับกำลังพล
 เนื่องในวันสถาปนา ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ครบรอบ 35 ปี
คลิ๊ก
การตรวจสภาพความพร้อมรบ (กองร้อย 2 มิติ)
คลิ๊ก
การฝึกเดินทางไกลในเวลากลางวัน
คลิ๊ก
พิธีบำเพ็ญศีลภาวนา สวดมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 100 ปี
คลิ๊ก
พิธี ส่ง-มอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา
ผบ.พล.พัฒนา 1

พิธีมอบรางวัลนายทหารปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2556 พล.พัฒนา 1


พิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ
อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี


ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. พบปะกำลังพล

กิจกรรมปลูกต้นไม้ “ ครอบครัวต้นไม้ ”

การตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝัง
และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก ประจำปี 2556
คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
พิธีต้อนรับทหารใหม่, มอบธงประจำหน่วยฝึกฯ
และประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.
คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ

คลิ๊ก


» ชมรายละเอียดเพิ่มเติม !


บทความ / ประชาสัมพันธ์
และสิ่งที่นำเสนอต่าง ๆ ในเว็บไซต์
» พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
» หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
» ความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล
» 18 มกราคม วันกองทัพไทย
» ประวัติความเป็นมาของทหารช่าง
» พระบิดาทหารช่าง
» ความกตัญญู โดย ว.วชิรเมธี
» สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
   82 พรรษา และสนามเด็กเล่น
   เฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา
» OTOP / วิสาหกิจชุมชน
» FANCY  DRILL 112
» ฮอตไลน์ไทยแลนด์ (เทปบันทึก)
   งานขุดลอกคลองแพงพวยน้อย
» กำลังพลที่ปฏิบัติดีเด่น
» ภาพกิจกรรม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
มอบสิ่งของให้กับหน่วยและกำลังพล
» การแอบอ้างข้อความว่าเป็น
   พระบรมราโชวาทของ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» การฝึกกำลังพลสำรอง
   ระบบ 1:1:1:3 บัญชี 1/54
» รวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
» Facebook_01
» Facebook_02

ดาวน์โหลด Font , ตำราเรียน
และสาระน่ารู้ต่าง ๆ ฟรี !
» ฟอร์มแบบพิมพ์หนังสือราชการ
» เครื่องหมายยศทหาร
» Font  สำหรับงานสารบรรณ
» ตำรา,หลักสูตรต่าง ๆ รร.ช.กช.
» สิ่งที่ทหารควรรู้และแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ที่กำลังพลควรมีไว้ในสมุดประวัติ
» ดาวน์โหลดเพลงมาร์ช 112
» E-learning
กองร้อยตัวอย่าง

:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)
click ! คลิ๊ก คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊กชมภาพ คลิ๊กชมภาพ