::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ::::::  ผลงานของหน่วย  :::
รับรางวัลจาก ผบ.ทบ. ในวาระการประชุม นขต.ทบ.วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมกิติขจร  จำนวน  2 รางวัล  (ผู้ได้รับ 2 รางวัล มีเพียง 1 นาย)
ได้แก่ รางวัลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วย 100 % และรางวัลทดสอบภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 1 ของ ผบ.พัน.ทั้งประเทศ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.60


                                             รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยนอกกองพล ผลัดที่ 1/60 จาก ผบ.ทบ. ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ. เมื่อ 2 ต.ค.60


รับรางวัลการแข่งขันยิงปืนภายใน ทภ.1 เพื่อพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถให้กับกำลังพล ในการใช้อาวุธประจำกาย  ผลการแข่งขัน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อ 22 ส.ค.60


รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ทบ.ครั้งที่ 67 (กอล์ฟ) เมื่อ 22 มี.ค.60

รับรางวัลรองชนะเลิศการสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ปี 60 จาก ผบ.ทบ. ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ. เมื่อ 18 ม.ค.60


ชนะเลิศการแข่งขันการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่เป็นส่วนรวมทุกสถานี และรางวัลชนะเลิศการยิงปืนด้วยกระสุนจริงประเภทบุคคล ผลัดที่ 2/59 เมื่อ 4 ม.ค.60

   
                                                                                                                                                
 


:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037