::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::คุณชมชนก ศรีเกษม ประธานสมาคมแม่บ้าน ช.พัน.112 ช.1 รอ. ร่วมให้การต้อนรับ คุณกรรณิการ์ บูรณสิงห์ รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.พัฒนา 1 และคณะ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษา/ดำรงชีพ สำหรับบุตรพิการของกำลังพล
ณ บ้านพัก จ.ส.อ.กฤษณะ  เจิมพวงผล ต.พงสวาย อ.เมือง จว.ราชบุรี เมื่อ 25 ม.ค.56

                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com