::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้เกษียณอายุราชการ
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กำลังพลดังกล่าวที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความพากเพียร อุตสาหะ วิริยะ ได้สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับหน่วย  
เหล่าทหารช่าง กองทัพบกและประเทศชาติมาตลอดชีวิตรับราชการ ณ บริเวณหน้า บก.ช.พัน.112 ช. รอ. เมื่อ 22 ก.ย.54  ลำดับในพิธีมีดังนี้.-
- ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้กษียณอายุราชการ กราบลาพระพุทธสิงห์ชัยมงคล พระพุทธรูปประจำกองพัน
- อำลาธงชัยเฉลิมพล
- ผู้บังคับกองพัน
มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้กษียณอายุราชการพ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด, ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี เมื่อ 22 ก.ย.54
                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)