::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.ไพรัช   โอฬารไพบูลย์  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบกำลังพลสำรองขั้นต้น
และเตรียมความพร้อม ประจำปี 2553 โดยมีผู้มารายงานตัวครบจำนวน 153 นาย พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ,
ประวัติศาสตร์ไทย และการเทิดทูนสถาบัน โดยวิทยากรของหน่วยเป็นผู้บรรยาย  เมื่อ 20 มิ.ย.53
                                

                                                                                                                                                                                                                                                                     

>>> กลับหน้าหลัก <<<

 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)