::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์   ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ, ย้ายหน่วยและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
รวม 15 นาย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กำลังพลดังกล่าวที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความพากเพียร อุตสาหะ วิริยะ ได้สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับหน่วย เหล่าทหารช่าง
กองทัพบกและประเทศชาติมาตลอดชีวิตรับราชการ ณ หน้า บก.ช.พัน.112 ช. รอ. เมื่อ 21 ก.ย.53 ลำดับในพิธีฯ มีดังนี้.-
- ผู้ที่เกษียณอายุราชการ, ย้ายหน่วยและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กราบลาพระพุทธสิงห์ชัยมงคลพระพุทธรูปประจำกองพัน
- อำลาธงชัยเฉลิมพล
- รับมอบประกาศเกียรติคุณจากผู้บังคับกองพัน

 
                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)