::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเรียนการสอนภายในหน่วย/Unit School
» การฝึกอบรมอาวุธศึกษา เมื่อ 26 พ.ค.53 » การฝึกอบรมเครื่องมือกล เมื่อ 22 มิ.ย.53
» การฝึกอบรมการก่อผนังคอนกรีตมวลเบาและการปูพื้นไม้ลามิเนต เมื่อ 30 ก.ย.53 » การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียมและการเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน เมื่อ 28 ต.ค.53
» การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตั้งแต่ 24-28 ม.ค.54 » การฝึกอบรมอาวุธประจำหน่วย ปกบ.M60 เมื่อ 24 พ.ค.54
» การฝึกอบรมพื้นฐานอินเตอร์เน็ต เมื่อ 28 ก.ค.54
» การฝึกอบรมการปรับปรุงระดับขั้นการซ่อมบำรุง เมื่อ 11 ต.ค.54
» การฝึกอบรมความเข้าใจในหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุด มว.รส. เมื่อ 28 ธ.ค.54 » การฝึกอบรมการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือช่าง เมื่อ 26 ม.ค.55
» การฝึกอบรมการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ เมื่อ 14 ก.พ.55 » การฝึกอบรมอาวุธศึกษา (อาวุธประจำกาย ปลย.11) เมื่อ 4 เม.ย.55
» การฝึกอบรมนายงานก่อสร้าง/เครื่องยกของหนัก (สายส่งข้าม) เมื่อ 10 พ.ค.55 » การฝึกอบรมพลประจำรถเกลี่ย เมื่อ 6 ส.ค.56
» การฝึกอบรม ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เมื่อ 13 พ.ย.55  
» การฝึกอบรมวิชาช่างปูกระเบื้อง ตั้งแต่ 8 – 30 ม.ค.56 »
   
   
   
   
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com